strona główna
strona główna program partnerzy media kontakt

Nowy Świat Tenisa

Nadwaga i otyłość

Nadwaga i otyłość u dzieci to narastający problem w krajach Unii Europejskiej i USA. Niestety, dotyka on też młodych Polaków. Implikacją nadwagi i otyłości są nie tylko problemy natury psychologicznej, takie jak kompleksy i wstyd, ale przede wszystkim problemy zdrowotne młodego pokolenia. Przekładać się one będą na pogarszanie się zdrowia populacji oraz wzrost kosztów, jakie będzie ponosił w przyszłości budżet państwa, walcząc ze skutkami zaniedbań z młodości, takimi jak choroby krążenia, cukrzyca typu II czy wady postawy.

W myśl zasady „Lepiej zapobiegać niż leczyć” rozpoczyna się edukacyjno-sportowy program przeciwdziałania efektom siedzącego trybu życia młodzieży. Celem programu jest zachęcenie głównie młodych ludzi do aktywności sportowej, do oderwania się od gier komputerowych i zainteresowania grą w tenisa.

Na Zachodzie tenis jest jednym z najpopularniejszych sportów rekreacyjnych - ma bowiem ogromną zaletę - można go uprawiać od szkoły podstawowej do późnej starości. Pozwala zachować młodość, zdrowie i dobrą kondycję. Popularność tenisa w Polsce wzrosła wraz z sukcesem sióstr Radwańskich. Ten sport uczy doskonałej koordynacji ruchów, refleksu, co przekłada się na integrację sensoryczną oraz zdolność koncentracji i uczenia się młodzieży. Podczas gry pracują i wzmacniają się wszystkie mięśnie, poprawia się postawa, kondycja kręgosłupa, wytrzymałość. Tenis to doskonały sposób, by nauczyć się zdrowej, sportowej rywalizacji, by wyznaczać cel i umieć do niego dążyć, by uczyć się cierpliwości. To doskonała alternatywa dla telewizji, czatu w Internecie czy gier komputerowych.

Organizatorem programu jest ABK Grupa, która od lat inicjuje programy aktywizacji sportowej, z których najbardziej znane to „SportujSię” czy „polishgolf”.

Program będzie prowadzony długofalowo. W 2009 roku program objął pilotażowo województwo mazowieckie, w kolejnych latach rozszerzeny jest na cały kraj.

Cele programu:
  1. Zahamowanie rosnącego problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci;
  2. Zaszczepienie młodzieży zainteresowania będącego alternatywą dla siedzącego trybu życia;
  3. Wzrost świadomości i edukacja na temat zdrowego stylu życia wśród młodzieży i jej rodziców;
  4. Zmiana postawy młodzieży na „Sport jest trendy”;
  5. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, dotykających „siedzące społeczeństwa” – choroby układu krążenia, cukrzyca typu II, wady postawy;
  6. Długofalowo – zmniejszenie kosztów budżetu państwa na leczenie chorób cywilizacyjnych będących skutkiem zaniedbań zdrowotnych w młodości;
Zasięg programu: „Tenis na zdrowie” jest częścią programu, skierowaną do dzieci i młodzieży. Daje im okazję do rozwijania zainteresowań. Program skierowany jest zarówno do początkujących, jaki i tych, którzy chcą doskonalić umiejętności gry w tenisa.

W ramach letnich działań programu „ Tenis na zdrowie” kluby tenisowe z Warszawy i okolic udostępniają bezpłatnie korty dla dzieci i młodzieżyw czasie wakacji szkolnych. W akcji biorą udział następujące kluby: Śródmiejski Ośrodek Rekreacji „Solec”, Korty Miedzeszyn, Klub UNTS, Klub Tenisowy Marki, KampinoSport, Atol Legionowo, Atol Stegny oraz Klub Tenisowy Legia.

Planujemy, aby zasięg akcji był jak największy, dlatego stale powiększana jest liczba klubów partnerskich. Akcja promowana jest w warszawskich szkołach oraz ośrodkach prowadzących działania „Lato w mieście”, jak również bezpośrednio w urzędach danych rejonów. Informacje na temat akcji ukazywały się w mediach, m.in. TVN Warszawa, Radio dla Ciebie, Życie Warszawy, Polska The Times Warszawa, Gazeta Stołeczna, a także na lokalnych stronach internetowych oraz stronach warszawskich urzędów dzielnicowych.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego oraz kolejnego roku kalendarzowego akcja rozszerzona będzie na współpracę ze szkołami z Warszawy oraz okolic. Zajęcia WF zamiast odbywać się na korytarzach szkolnych lub w innych nieprzystosowanych do tego celu warunkach będą miały miejsce na kortach tenisowych w pobliżu szkół. Dzieci pod opieką instruktorów będą uczestniczyły w tenisowych zajęciach ruchowych, a tym najbardziej uzdolnionym i wykazującym specjalne zainteresowanie tą dyscypliną sportu będą oferowane lekcje tenisa w klubie. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie indywidualnych lekcji, a w szczególnych przypadkach wychowanie następców Agnieszki Radwańskiej oraz Wojtka Fibaka. Informacje o programie będą zamieszczane głównie w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, klubach tenisowych, na portalu tenispolska.pl oraz w mediach lokalnych.

Równocześnie prowadzony będzie program profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży (uczniowie) w wieku 10 - 14 lat. Celem programu jest zmniejszenie w danym województwie liczby dzieci i młodzieży z otyłością, ograniczenie zaburzeń ortopedycznych, zmiana zachowań zdrowotnych w grupie dzieci objętych programem oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej.

W programie organizowany jest także Challenger klubowy oraz rozgrywki tenisowe pomiędzy klubami, jak również szeroko pojęte działania informacyjne poprzez wortal tenispolska.pl oraz media patronackie, współpracujące i pozostałe.

Patronat nad programem objął Polski Komitet Olimpijski, Instytut Żywności i Żywienia oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, którzy wspierać nas będą w naszych działaniach nie tylko ideowo, ale i merytorycznie. Przy realizacji działań programu współpracuje również Fundacja Leonardo.